back to Blog

משקיעים לעסק שלך – מהם הקריטריונים לקבלת עזרה ממשקיעים? 

כדי שעסק יוכל להצליח יש צורך בכסף. לפעמים ניתן להקים את העסק על בסיס הון עצמי קיים, אך בדרך כלל לא ניתן לוותר על פניה למשקיע אחד ולפעמים גם לכמה וכמה משקיעים. המשקיעים יכולים להוביל את העסק להצלחה, אבל הם בהחלט יכולים גם להביא לכישלון עסקי. אי לכך, חשוב להבין את הקריטריונים לקבלת עזרה ממשקיע, מתי כדאי לומר למשקיע פוטנציאלי שמביע עניין שלום ולא להתראות ומתי בהחלט אפשר להתקדם תוך ציפייה להצלחה של ממש.

משקיעים מתערבים

יש כמה סוגים של משקיעים, אולם באופן כללי כדאי לחלק אותם לשתי קבועות עיקריות. קבוצה אחת של משקיעים כוללת את אלה שרוצים לשים כסף, ומצפים מהיזם לעשות ככל יכולתו כדי לפתח את העסק ובסופו של דבר לראות רווחים. קבוצה אחרת כוללת לא את המשקיעים שרק רוצים לשים כסף ולממן אלא רוצים גם לנהל.

האם גיוס הון ממשקיעים שרוצים לקחת חלק בניהול זה דבר חיובי או שלא שלילי? הדבר תלוי בנסיבות, כמובן, אך חשוב יותר – במשקיע. אם מדובר באדם או בקבוצה שיש להם ערך מוסף בקבלת החלטות ניהוליות, השפעה בנושאים כמו בחירת צוות הפיתוח או יכולת לספק כיווני חשיבה רעננים ומעצימים – זה יכול להיות בהחלט עניין חיובי. הבעיה נוצרת כאשר מדובר במשקיע שאין לו את הידע ואין לו את הכלים להתערב באופן בונה, אך הוא מתעקש לומר את דברו ולפעמים גרוע מכך – מתעקש לומר את מילה האחרונה.

כדאי לציין שלא רק משקיע קטן עשוי לחבל בעסק כאשר הוא מנסה להתערב ללא ידע מתאים או יכולת להבין לעומק את מהות העסק. יש גם משקיעים מוסדיים שעשויים להתערב. לכן, קריטריון חשוב לפני שמצרפים משקיע ואומרים יפה תודה על המימון – חשוב לבצע תיאום ציפיות. חשוב להגדיר את תחומי האחריות ואת היכולת של המשקיע להתערב בנעשה בעסק. לפעמים, אפשר לסכם על מנגנון משותף לקבלת החלטות או שמעניקים למשקיע מקום בדירקטוריון.

בעלות ודילול מניות

באופן טבעי, לא ניתן למצוא משקיעים בסטארט אפ שלא מצפים לתמורה עבור ההשקעה. האם ניתן להבטיח תמורה שכזאת? התשובה שלילית. ולכן, מה שמקבל המשקיע הוא אחוז מוסכם מהבעלות, במניות. ומהו הכלל החשוב שכדאי לפעול על פיו כאשר מקבלים עזרה ממשקיע? חשוב לדאוג לכך שהתמורה במניות תהיה תואמת את סכום ההשקעה ואם קיימת גם מעורבות או תרומה נוספת, כמות המניות צריכה לתת גם לכך את המענה. אך חשוב שהיזם לא ישכח מאחורי הרצון לקחת את העסק קדימה גם לדאוג לאינטרסים העתידיים שלו.

עומדים לבצע גיוס כסף לסטארט אפ? בדקו היטב שלא ייצר מצב שבו אתם מוותרים על חלק גדול מדי מהבעלות. כדאי לזכור שעם הזמן צפויים להיכנס בעלים נוספים או שצפויות הנפקות של מניות נוספות כך שבעלי המניות צפויים לראות דילול בשווי המניות. חלוקת המניות צריכה להיות הוגנת והגיונית – עבור היזם והמשקיע גם יחד.

אי תחרות וסודיות

קריטריון נוסף שאין לוותר עליו לפני שמקבלים עזרה ממשקיע הוא לבדוק את הנאמנות של המשקיע. אסור להיווצר מצב שבו משקיע מצטרף לעסק, לומד סודות ולאחר מכן עושה שימוש בפטנטים או טכנולוגיות באופן שפוגע בעסק שבו השקיע. חשוב לעגן היטב את מחויבותו של המשקיע בעסק, לוודא שלא ינהל תחרות במסגרת עיסוקיו האחרים או השקעות בחברות אחרות וכן שלא יעשה שימוש בסודות מסחריים ועסקיים שעלולים להביא לפגיעה בעסק, אובדן הכנסות, גניבת לקוחות וכדומה.