back to Blog

מה ההבדל בין השגת מימון לעסקים חדשים לוותיקים?

בדיוק כפי שבני אדם זקוקים לכסף בכדי להתקיים, בכדי לרכוש מוצרים ושירותים הנדרשים להם, כך הוא הדבר גם בנוגע לעסקים ולחברות. גם חברות וותיקות וגם עסקים חדשים זקוקים למימון לצורך הקמה, התבססות, השקעה בפרסום, במכונות, בשיפורים, בפיתוחים. למרות שכולם זקוקים לכסף ולהון, יש לא מעט הבדלים בין מימון לעסקים חדשים לבין מימון לעסקים וותיקים. זה נכון הן בענפים כלכליים מסורתיים ומפעלי ייצור אך נכון לא פחות גם לעסקי היי טק, מיזמים ומפעלים עתירי ידע.

מימון לעסקים חדשים – הבנקים מערימים קשיים

הבדל חשוב שבין מימון לעסקים חדשים ובין מימון לעסקים וותיקים טמון בצורך להעמיד בטחונות וערבויות בגין הלוואות. מקור מימון מרכזי במשק הישראלי הינו הלוואות מהבנקים. לא משנה אם מדובר בבנק קטן או באחד מהבנקים הגדולים, עבור עסק חדש יערים הבנק יותר קשיים והפרוצדורה תהיה ארוכה ומסורבלת יותר. מדוע זה קורה? זה מתרחש מכיוון שעסק חדש מתקשה להוכיח יכולת החזר. במקרה של עסק וותיק, הבנק יכול להסתמך על נתוני העבר, על דוחות כספיים, על הצהרה של רואה חשבון, יועץ כלכלי או שמאי בכדי להעריך עד כמה באמת העסק יציב. לעסקים חדשים בדרך כלל קיים קושי להמציא ערבים או בטחונות ולזה בדיוק הכוונה כאשר מדברים על מחנק אשראי שמפריע לפעילות הכלכלית.

מימון באמצעות משקיעים וקרנות

מה עושים כאשר בכל זאת חייבים מימון לעסקים וכאשר מבינים שהישועה לא תתקבל מצד הבנקים, במסלולים הרגילים? יש כמה אפשרויות, חלקן מתאימות במיוחד לעסקים חדשים ויש כאלה שיתאימו לעסקים בהקמה או עסקים זעירים.

דרך טובה מאוד לגייס הון לעסקים חדשים שלא באמצעות הבנקים היא לחפש משקיע פרטי. משקיע כזה יכול להעמיד הון גם לעסק חדש מאוד, מתוך ציפייה להרוויח יותר כאשר העסק יעמוד על הרגליים. בתמורה לכך שלא צריך בטחונות ולא צריך לעבור מסלול חתחתים בנקאי עשוי המשקיע לדרוש אחוזים ניכרים בבעלות ויש גם שרוצים לקבל שליטה מסוימת על החלטות ניהוליות. כיום, נהוג לדבר על משקיעים בתור אנג’לים, מלאכים שמממנים לא מעט מיזמי הייטק, אולם יש גם לא מעט משקיעים שמחפשים עסקים שאינם קשורים דווקא לענף זה.

ומה ניתן לעשות אם מתקשים למצוא משקיע? ומה ניתן לעשות אם לא רוצים להכניס שותף לעסק? במקרה זה ניתן לפנות לקרנות מימון. יש הבדל בין קרנות מימון שמציעות לממן עסקים חדשים לבין קרנות שפונות לעסקים וותיקים. יותר קרנות יעדיפו להשקיע בעסקים חדשים, ויש גם קרנות שמעמידות מסלולים נפרדים לעסקים חדשים ובהקמה לעומת קרנות לעסקים וותיקים. קרן מימון ראויה לציון היא קרן הלוואות בערבות מדינה. קרן זו מתאימה בעיקר לעסקים קטנים או בינוניים והיא מציעה מסלול ייעודי לעסקים חדשים וכן למיזמים טכנולוגיים.

מימון למיזמים טכנולוגיים ורפואיים

בתחום המימון העסקי שמור מקום של כבוד למימון של חברות הזנק. מימון סטארטאפ יהיה שונה מאוד ביחס למימון של עסקים וותיקים שכן בתחילת הדרך נהוג לעשות יותר שימוש בהון עצמי או בהלוואות או מימון שמקבלים מגורמים לא מקצועיים. מימון באמצעות חברים או בני משפחה נהוג עוד לפני שמתגבש צוות פיתוח או שרעיון ישנו אך אין הוא מפותח דיו.

מיזמים טכנולוגיים ורפואיים עוברים לא מעט שלבים של גיוס כספים. במהלך חייה של חברה טכנולוגית או מיזם רפואי ניתן לגייס מימון מאנג’לים, קרנות הון סיכון, חממות טכנולוגיות. קרן הון סיכון תעדיף בדרך כלל להשקיע בסטארט אפ יחסית מבוסס, כזה שנמצא על קו התפר בין עסק חדש לבין עסק וותיק.