back to Blog

המדריך למשקיעים כשירים

העיסוק בהשקעות הינו בעל שני צדדים. מצד אחד קיים סיכוי כלשהו לרווח, לעיתם עצום. מצד שני, קיים סיכון, לעיתים גדול, להפסד ולעיתים אף למחיקת סך ההשקעה. על מנת למנוע לקיחת סיכונים גדולים מדי הונהגו כללים קשיחים, בין היתר על ידי הרשות לנירות ערך וגורמים נוספים. אחד המושגים החשובים לעניין זה הינו הגדרת המשקיע הכשיר. נסביר מי הם משקיעים כשירים, האם כדאי להיות משקיע מהסוג הזה ובמה זה כרוך.


הקשר בין משקיע כשיר לבין יועץ השקעות


הגדרת המשקיע הכשיר יכולה להיות חשובה הן לצד שמחפש השקעות והן לצד של יזמים שרוצים להצליח עם איתור משקיעים שיכולים לקדם מיזמים טכנולוגיים ואחרים. עבור הציבור הרחב, שאיננו נחשב למומחה בתחום הפיננסים וההשקעות, כל השקעה נעשית אך ורק תוך קבלת ייעוץ ממי שהוסמך לכך – יועץ השקעות בעל רישיון. מי שאיננו בעל רישיון איננו מורשה ואסור לו על פי חוק להעניק ייעוץ. משקיע כשיר מוגדר כמי שהרגולטור רואה בו בעל הבנה וידע המספיקים לו על מנת לנווט בעולם ההשקעות גם מבלי להתייעץ עם יועץ השקעות מורשה. כלומר, זהו אדם או משפחה שלא זקוקים למעורבות החוק או רשות ניירות הערך.


הגדרה במונחי הון


עבור אלה שרוצים לשמש בתור משקיעים לעסקים, הגדרה של משקיע כשיר יכולה להיות בעלת לא מעט משמעות. היא יכולה לחשוף אותם להזדמנויות שונות שפחות פתוחות בפני הקהל הרחב. אך יש לשים לב כי ההגדרה בכללה איננה מבוססת אך ורק על דיפלומה כזאת או אחרת או על ניסיון בשוק ההון. ההבדל נשען גם על סך נכסים והון. על פי הכללים הנוכחיים, אם יש ברשותכם נכסים, כלומר הון נזיל הפנוי להשקעה שעולה על סך של 8 מיליון ₪, אתם כשירים לקבל החלטות השקעה מתוחכמות ללא סיוע של יועץ השקעות צמוד. כמובן, אין שום מניעה להיעזר בייעוץ פיננסי כלשהו, אך זו לא חובה. גם מי שלא צבר עדיין עוד בסדר גודל כזה אך הכנסתו השנתית עולה על 1.2 מיליון ₪ במשך שנתיים רצופות ייחשב כשיר לעניין זה. חשוב לציין כי נכסים נזילים הם כאלה שיכולים לשמש להשקעה בתוך פרק זמן מהיר או באופן מיידי. כך, מי שיש לו לדוגמא נכסים המבוססים על נדל”ן בלבד לא ייחשב לכשיר על סמך ההגדרה שציינו.


השקעות הון חדשות, מתוחכמות וחכמות


הרבה משקיעים כשירים רואים בעצמם הרבה יותר מאשר משקיע בורסה רגילים. הם יעדיפו לראות את עצמם כמשקיעים באנשים שבהם הם מאמינים או לעיתים משקיעים ברעיונות. אפשר לראות אותם במידה רבה כמשקיעי סטארט אפ מובילים אך יש בהם כאלה שיצטרפו להנפקות חדשות, שהציבור הרחב פחות מכיר ושאפילו יועצי השקעות פחות נוטים להמליץ עליהן.


ההבדל בין משקיע כשיר לגוף מוסדי


יש כאלה שרואים את המשקיעים הכשירים בתור שווי ערך לגופים מוסדיים. כלומר הם יכולים להזרים סכומי כסף משמעותיים אבל יותר מזה, יש להם כושר ניתוח והבנה מעמיקים למדי. כדאי לשים לב כי גופים מוסדיים נחשבים לעיתים לשמרניים, מה שלא תמיד יהיה נכון ואפילו הפוך, כאשר מדובר על מי שמוגדר כמשקיע מהסוג הכשיר. זוהי שכבה של אנשים שלא רק שיש להם הון פנוי אלה שהם גם במידה רבה תומכים בתחום הסטארט אפים שבתחילת דרכם. כך שמי שרוצה לבצע השקעה בסטארט אפ או לקבל החלטות השקעה בצורה יותר חופשית ומבלי להסתמך רק על הבנתו של יועץ השקעות, כשירות לבצע השקעות יכולה לשמש כלי חשוב מאוד.