back to Blog

האם הקורונה משפיעה על גיוס כסף לעסק

שנת 2020 וכפי הנראה גם 2021 אינם שנים פשוטות בגיוסים עסקיים. גם בימים כתיקונם, גיוס כסף לעסק איננו עניין פשוט. על אחת כמה וכמה זה מסתבך כאשר ברקע ישנם נתונים כלכליים לא פשוטים במשק וכאשר הקורונה עדיין רחוקה מלהסתיים. גיוס כספים במיוחד בסכומים משמעותיים: מדובר במשימה שעשויה להיות מורכבת, במיוחד כאשר מדובר בחברות בתהליכי הקמה, ביזמים צעירים ובבעלי עסקים שצריכים במקביל לנהל את העסק.


האם גיוס כסף לעסק בהייטק מושפע מהקורונה


בעת הנוכחית, אי אפשר להסתכל על כל מה שקשור עם גיוס כסף לעסק, בצורה זהה ובכל הענפים. באופן טבעי, העיניים נשואות תחילה לענף ההייטק בכלל ולחברות סטארט אפ בפרט. הסיבה ברורה – אלה החברות שתומכות בכלכלה הישראלית וכל עסקת ענק עשויה להוביל לעליה במספר המועסקים ותמיכה בעסקים בענפים נוספים. אם כן, האם גיוס כסף לצורך סטארט אפ סיד או לסטארט אפ בשל יותר מושפע או לא מושפע? מסתבר שהתמונה עשויה להפתיע מאוד.


בחודשים האחרונים, נרשמו עשרות רבות של עסקאות בהן מעורבות חברות סטארט אפ ישראליות בשלבים כאלה ואחרים. לא מדובר על נתון השונה בצורה מהותי מכפי שהתרגלנו בשנים האחרונות, הרבה לפני הקורונה. הסכום המוערך שגייסו סטארט אפים בארץ נע בין 2 ל-3 מיליארד דולר. סכום כפול מזה גיוס בשלבים מתקדמים יותר, מעבר לשלב הסיד. הנתונים הללו מהווים ללא ספק הבעת אמון אדירה בענף ההייטק ובסטארט אפים בישראל. המשקיעים מאמינים שיש להייטק המון מה להציע וההשקעות מגיעות גם לאור השינויים בענפי הכלכלה האחרים.


לא רק קרנות הון סיכון זרות בתמונה


בשנים האחרונות ראינו השתכללות במקורות המימון. אפילו ניירות ערך כגון קרנות נאמנות מאפשרות לציבור להשקיע בהייטק. גיוס כסף לעסק יכול לעבור דרך הנפקות אג”ח, גיוס בבנקים, איתור משקיעים פרטיים ואנג’לים מחו”ל וכמובן יש מקום נרחב למעורבות של קרנות ההון סיכון. שאלה מעניינת היא איך המצב הנוכחי משפיע על הקרנות. האם יש עליה או ירידה בפעילות של קרנות הון סיכון בישראל? בעניין זה כדאי להפריד בין קרנות הון סיכון בין לאומיות לבין קרנות ישראליות, שמכירות את השוק הישראלי בצורה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר יסודית.


בדומה למגמה הכלל עולמית, של התכנסות מסוימת בפעילות העסקית, כך גם בהייטק ובסטארט אפים ישראלים. אף כי הסך הכל הכללי לא הושפע יותר מדי מהקורונה, אפשר לזהות מגמה בהעדפות של קרנות ההון סיכון. קרנות זרות מעריכות את התעשייה בארץ אולם חלה ירידה מסוימת בהזרמת כספים. פחות הון מגיע מחו”ל ויותר הון מגיע ממשקיעים ישראלים. קרנות הון סיכון מקומיות הגדילו את שיעור ההשקעות.


צורת גיוס חדשה כעת בישראל


בחודשים האחרונים ניתן לראות חולשה מסוימת בגיוסים לסטארט אפים של יזמים פחות מוכרים וחברות בתחילת דרכן. הצעה שעשויה להזרים גיוסים משמעותיים יותר מגיעה מקרב בכירים בענף. הללו מציעים לאמץ מודל מקובל מחו”ל, שבו מתקיימים שני שלבים. בשלב הראשון, המשקיעים מעבירים השקעה מסוימת במתווה של הלוואה. הזרמת הלוואה, עם הסכם מסודר, מתבצעת בצורה יחסית פשוטה, לא מסובכת אך בעיקר מהירה. המלווים אמנם אינם שותפים או משקיעים במובן המקובל, אך הם חותמים על הסכים נוסף, שיכול להפוך אותם לבעלים בהתקיים מצבים מסוימים. כלומר, במידה והסטארט אפ עובר בהצלחה את השלב הראשון ומ”סיד” הוא עובד לשלב גיוס נוסף, אותם משקיעים מלווים מהשלב הראשון זכאים לשדרג את מעמדם. אם הם מעוניינים בכך, הם “מוחקים” את ההלוואה ונכנסים לחברה כמשקיעים – שותפים.