back to Blog

האם חברת סטארט אפ תוכל בקרוב לצאת לבורסה בארץ?

כדי להצליח, צריכה חברת סטארט אפ לעמוד בכמה וכמה תנאים מצטברים. למשל, היא צריכה להיות מונעת על ידי חזון. לא רק חזון טכנולוגי אך גם חזון עסקי. היא גם צריכה להיות בעל צוות איכותי, משום שאף טכנולוגיה לא תספיק אם אין מאחוריה את גורם החשיבה האנושי. יש צורך ביזמים מובילים, דינאמיים ועדיף גם בעלי קשרים ויכול לנהל ולהתנהל. אך חשוב לא פחות, יש גם צורך בגישה הנכונה שיכולה לעניין משקיעים. ברקע, חייבת להיות חשיבה מעמיקה על צורך הקיים בשוק, צורך שחותרים לתת לו מענה. ולבסוף, יש צורך בלקוח שיהיה מוכן לשלם בסופו של דבר, עבור הפתרון הטכנולוגי. מכיוון שגיוס כספים מהווה משוכה משמעותית ביותר ולא קל למצוא משקיעים, קיים עניין רב ברעיון שעלה לא מכבר. הרעיון להקים בארץ מעין בורסה משנית. בורסה שבה תוכלנה להיסחר בין היתר חברות טכנולוגיה ישראליות, לאו דווקא גדולות, גם בתחילת דרכן. האם הרעיון הזה אכן מעשי?

מהי בורסה עבור חברת סטארט אפ בארץ

כדי להבין מהי בורסה עבור חברת סטארט אפ יש להבין תחילה מהי בכלל המטרה של בורסה. מדובר במנגנון ממוסד, שנועד להפוך גופים כלכליים לסחירים יותר. אך זוהי רק מטרה משנית. אותו מסחר מדובר בשוק ההון הוא השוק המשני כאשר קודם לו השוק הראשוני. שוק זה, שוק ההנפקות, מאפשר לחברות חדשות או קיימות לגייס כסף למימון המשך פעילותן. מי שקונה מניה בהנפקה הופך כמובן לאחד מבעלי החברה. מי שרוכש איגרת חוב הופך לתחליף בנק, נושה של החברה. בורסה עבור חברות סטארט אפ יכולה לסייע לחלק מהיזמים ולחלק מהחברות לגייס השקעות ביתר קלות. זה לא אמור להחליף לחלוטין גיוס של משקיעים והפצת המסר כי דרוש משקיע לסטארט אפ. זה אמור לסייע בעיקר לחברות שכבר גייסו הון ראשוני ויש להן היתכנות כלכלית ורעיון טכנולוגי, להגיע לכדי הבשלה. בורסה כזאת אמורה לעזור לציבור הרחב ללוות חברות קטנות בדרך למעלה ותוך כדי כך, יוכלו רווחי ההייטק הישראלי לחלחל לעבר יותר אנשים מקרב הציבור.

לא לגיוס ראשוני, כן לסבבים נוספים

אם אתם עומדים להקים בקרוב חברת סטארט אפ, בוודאי תרצו לדעת האם בורסה ישראלית שתתאים לצרכיכם אכן עומדת לקום. הבשורות הטובות הן, שדיבורים בנושא זה אכן עומדים על הפרק מזה זמן. בהחלט יתכן שבתוך כמה שנים נראה כבר פעילות של בורסה משנית שתסייע בגיוס כספים לחברות שהבורסה הקיימת איננה יכולה לספק להן מענה. אך נדגיש כי הבורסה הזאת, סביר להניח, לא תממן הקמת סטארט אפ מאפס. את הצעדים הראשונים ואת גיוס ההון צריכים היזמים לעשות בדרכים המקובלות כיום. לעניין משקיעים קטנים או להביא כסף מהבית. רק לאחר שיהיה ברור כי מדובר על חברת סטארט אפ ממשית, עם סיכויי הצלחה גבוהים למדי וככל הנראה עם יכולת מסוימת להציג הכנסות, ניתן יהיה לבצע הנפקה בבורסה. אגב, ההבדל לעומת הבורסה הקיימת כיום היא שיהיה ניתן לגייס סכומים נמוכים יותר. בתמורה, צפויות הקלות רגולטוריות בנושאים כמו צורת פרסום תשקיף או עלויות הנפקה וחיתום.

מכיוון שהקמת בורסה נוספת אינה דבר פשוט, לא מומלץ בשלב זה לוותר על מאמצי גיוס מקובלים. מה עוד שחייבים להכין תוכנית עסקית לסטארט אפ לצורך סבב גיוס ראשוני, שעליו לא יהיה ניתן ככל הנראה לוותר. על כל פנים, האפשרות של הקמת בורסה נוספת בישראל, בטווח הזמן הנראה לעין, היא בהחלט בשורה עבור חברות סטארט אפ ישראליות שתוכלנה למצוא בכך מקור חשוב נוסף לגיוסי הון.