back to Events

‎LeumiTech‬ Expert panel at ‎SOSA‬

LeumiTech Expert panel at SOSA , 6/7/2016

4 חברות בתחום ה – IOT יציגו לפאנל המומחים הכולל משקיעים, אנשי מוצר ואנשי שיווק  שיושבים עם כל חברה בנפרד , ונותנים טיפים ועצות ממוקדות המסייעות ליזמים. הפאנל הינו לחברות הנבחרות בלבד. חברות המעוניינות יכולות לפנות אל Smadar.Shenhav@bankleumi.co.il