back to Blog

קרן תנופה לסטארטאפים

קרן תנופה הינה תוכנית שנועדה לסייע ליזמים וממציאים לממש את החזון. הקרן מופעלת על ידי משרד הכלכלה, עוד מהימים בהם נקרא משרד התמ”ת (תעשייה, מסחר ותעסוקה) והיתרון העיקרי שלה הוא פשטות הפנייה אליה. יחד עם זאת כדאי לדעת כי ראשית כל, אחוז ההיענות של אנשי התוכנית הוא נמוך למדי (ב-2012 הוא עמד על כ-25%, שנה קודם לכן אושרו 93 בקשות מתוך 341 וב-2010 – 80 מתוך 290), ושנית, כי הסכומים אותם מעניקה הקרן הינם נמוכים למדי כך שלא בכל מקרה מאפשרת הקרן הוצאה לפועל של יזמות עסקית, ובפרט לא של אלה הזקוקות להון משמעותי.

יתרונות תוכנית תנופה

יחד עם זאת ישנם גם יתרונות לקרן תנופה, ובמקרים מסוימים בהחלט כדאי לנסות להיעזר בה כדי לעבור משלב הפרה-סיד לשלב בו משקיעים כבדים יותר ישקלו בחיוב הצטרפות למיזם.

יתרון משמעותי אחד הוא שהיזם יכול להמשיך בעבודתו היומיומית ולא לסכן אותה על מנת לקדם את המיזם.

יתרון חשוב אחר הוא שאין צורך לוותר על זכויות במיזם, וכן לא נדרשת הקצאת מניות למדינת ישראל בתמורה למענק המתקבל מהקרן.

עוד יתרון שאין לזלזל בו הוא המנעד הרחב של הבקשות שמתקבלות, במגוון רחב של תחומים בתעשייה, כולל כאלה שקרנות הון סיכון נמנעות מלהתעסק איתן.

כמו כן יש להדגיש כי קבלת תמיכה במסגרת תוכנית תנופה אינה מונעת מבעלי המיזם לבקש סיוע במסלולים האחרים שמציע המדען הראשי של משרד הכלכלה, ובהם המסלול של חממות טכנולוגיות.

בנוסף כדאי לדעת שהממשק המאפיין את פעילות תנופה נחשב ידידותי מאוד ליזמים. התשובות מתקבלות במהירות, הבירוקרטיה מועטה וכן אין שום דרישה מצד הקרן לגבי קצב הפיתוח של היזם (אם כי פרק הזמן הכולל של מימוש המענק, הניתן בדרך של החזר עבור הוצאות שהוצאו כדי לממש את החזון של היזם, מוגבל לשנתיים).

מי רשאי להגיש בקשה לתוכנית תנופה?

על מנת לקבל תמיכה מקרן תנופה יש קודם כל להיות בני 18 ומעלה ותושבי ישראל. תנאי בסיסי נוסף הוא שהמוצר או הרעיון אותו רוצים לפתח הוא בעל פוטנציאל עסקי ובסיס מדעי. אין צורך בהוכחת היתכנות טכנולוגית אבל כן חובה שבמוצר או ברעיון יהיה מרכיב משמעותי של פיתוח טכנולוגי כזה או אחר.

מי שכבר קיבל תמיכה באחד המסלולים של המדען הראשי או חברות שכבר נהנות ממכירות אינם רשאים לפנות לתוכנית זו.

עוד חשוב לציין כי על מנת לקבל תמיכה מקרן תנופה על היזם להתחייב כי הקניין הרוחני הקשור למיזם לא יועבר לחו”ל אלא אם כן קיבל היזם מראש אישור מהמדען הראשי וכן שילם למדינת ישראל את חלקה היחסי בתמורה עבור אותו קניין.

מה שיעור התמיכה?                                             

התמיכה שמעניקה קרן תמיכה היא עד לגובה של 200,000 ש”ח וכאמור ניתנת כהחזר על הוצאות מוכחות. על היזם להשתתף בהוצאות אלו בשיעור של 15%, כך שאם למשל סך ההוצאות שלו עמד על 150,000 ש”ח תעניק לו קרן תנופה סך של 127,500 ש”ח (85% מהסכום של 150,000 ש”ח).

כאמור על היזם לממש את התמיכה המוצעת לו תוך שנתיים (כשאם לא עשה זאת תוך שנה, עליו לבקש הארכה), ובנוסף הוא יכול להשתמש בה לצורך רכישת חומרים, על מנת להציג את המיזם בכנסים או תערוכות או כדי לשלם ליועצים, עורכי פטנטים וקבלני משנה. לא ניתן להשתמש בתמיכה לתשלום משכורות, ציוד קבוע או תקורות כגון הוצ’ טלפון, נסיעות וכו’.

במידה והמיזם עולה יפה והוא מתחיל ליהנות מהכנסות יחזיר היזם את כספי התמיכה בהתאם להתקדמות המכירות. במידה והמיזם לא קורם עור וגידים, פטור היזם מהחזרת הכסף.