back to Blog

הכנת תוכנית עסקית לסטארט אפ או עסק חדש

ללא מעט אנשים יש הרבה רעיונות לסטארט אפים – אבל כדאי לדעת שעפ”י מחקר שפורסם לאחרונה, רק אחד מכל 20 מיזמים טכנולוגיים שכאלה זוכה להצליח באמת. סטארט אפים אחרים מדשדשים זמן מה ובסופו של דבר רבים מהם נכשלים ומשאירים את היזמים שחלמו אותם עם מפח נפש של ממש ובחלק מהמקרים גם הפסדים כספיים בלתי מבוטלים.

אחת הדרכים להימנע מעוגמת נפש שכזו היא הכנת תוכנית עסקית, ולמעשה מדובר לא רק בהמלצה אלא בשלב שהוא כמעט חובה בחיי כל סטארט אפ.

הכנת תוכנית עסקיתלא למטרת גיוס כספים בלבד

תוכנית עסקית נתפשת ע”י לא מעט יזמים, גם כיום, כמטלה מכבידה שנועדה אך ורק לרצות משקיעים פוטנציאליים.

מצד אחד, אכן ללא תכנית עסקית לסטארט אפ ובעצם לכל עסק יהיה קשה מאוד לגייס כספים ממשקיעים מוסדיים או פרטיים – שהרי באופן טבעי אף אחד לא רוצה להניח את כספו על חלום או על רעיון, אלא רק על מוצר או שירות שיש להם היתכנות עסקית המגובה בתוכנית מפורטת.

מצד שני, הכנת תוכנית עסקית היא כלי עזר חשוב מאוד לכל עסק בלי קשר להשקעות חיצוניות. תוכנית שכזו עוזרת ליזם ראשית כל לדעת האם אכן כדאי להשקיע משאבים ובעיקר אנרגיה וזמן בניסיון לממש את הרעיון, ולא פחות חשוב – עוזרת לו להבין איך העסק צריך להיראות ולבנות אותו בהתאם.

עוד כדאי להדגיש כי תוכנית עסקית עשויה להיות בעלת ערך רב גם בשלבים מתקדמים יותר בחיי סטארט אפ או כל עסק אחר ולא רק בעת הקמתו – ובפרט על מנת להתמודד טוב יותר עם משבר או כשרוצים להתפתח.

תקציר המנהלים

תוכנית עסקית טומנת בחובה מלכוד מסוים – מצד אחד היא חייבת להיות מפורטת, הן כדי להעניק לבעל העסק את תמונת המצב המלאה ביותר האפשרית כך שיוכל להתנהל באופן מושכל, בין אם במהלך הקמת העסק, בין אם כדי לצלוח משבר ובין אם כדי להתרחב, והן כדי שהמשקיעים יוכלו להתרשם באופן מיטבי מהעסק ומהפוטנציאל הטמון בו; אבל מצד שני, לא תמיד למשקיעים יש סבלנות לקרוא עמודים על גבי עמודים של אינפורמציה, מה גם שחלקם מוצפים בפניות.

הפיתרון הוא תקציר המנהלים, שמהווה חלק בלתי נפרד מכל תוכנית עסקית, ולמעשה למרות שהוא כולל רק עמוד אחד, ואולי בגלל המחויבות לתמציתיות ודיוק מרביים, חלק ניכר מהמאמץ המושקע בהכנת תוכנית עסקית מוקדש לתקציר זה – שכשמו כן הוא, מיועד למנהלים העסוקים שרוצים לקבל במינימום זמן את עיקרי הדברים ולהחליט אם כדאי להתעמק עוד בתוכנית ובעסק.

הפרקים החשובים של כל תוכנית עסקית

התוכנית העסקית עצמה כוללת מספר פרקים עיקריים:

* הצגת העסק – מהו הרעיון שממנו צמח או צומח העסק, מהו החזון המנחה את בעליו, אילו מוצרים יוצעו לקהל הרחב.

* סביבת העסק – תיאור מפורט של הסביבה העסקית בה עתיד לפעול או כבר פועל העסק. מתחרים וכן יתרונות וחסרונות ביחס אליהם, חסמי כניסה, מגמות עתידיות, הזדמנויות ואיומים.

* אסטרטגיה – כיצד נראה מודל ההכנסות של העסק, מדיניות המחרה, ערוצי הפצה ומהלכי שיווק.

* תפעול – ההיבטים הטכנולוגיים והתפעוליים של העסק, בין אם בשלב ההקמה ובין אם לאחר מכן, כולל כוח אדם, מלאי, מיקור חוץ, אחסון, רגולציה, שירות לקוחות ועוד.

* יזמים – לזהותם של האנשים שעומדים מאחורי חברת סטארט אפ ובעצם כל עסק ישנה חשיבות רבה, וזה המקום להציגם. כמובן שיש להדגיש ניסיון רלוונטי, כישורים אישיים וכו’.

* הפן הפיננסי – תחזיות מפורטות של הכנסות והוצאות ושל תזרים המזומנים למשך 3-4 שנים, עם דגש על השנה הקרובה.