back to Blog

ההבדלים בתהליך גיוס כספים לפרויקטים לגיוס כספים לסטארט אפ

כל עסק וכל חברה, בין אם הללו מבוססים ובין אם הללו נמצאים בתהליך הקמה זקוקים למימון. חברות שמבנה פעילותן מבוסס על קידום פרויקטים מבצעות מפעם לפעם הליכי גיוס כספים לפרויקטים. גם חברות הזנק, סטארט אפ, זקוקות למימון ולגיוס כספים. כדאי לדעת שיש מספר הבדלים בתהליך גיוס הכספים ובהבדלים הללו נרצה לדון להלן.

גיוס כספים לפרויקטים – רעיון לעומת בשלות

הרבה מאוד חברות שמתחילות בצעדים למען גיוס כספים לפרויקטים הן כבר חברות בשלות מבוססות. דבר זה קשה מאוד לומר על חברות סטארט אפ, שרבות מהן עושות את צעדיהן הראשונים ולרבות מהן יש לא יותר מרעיון או כיוון כללי בשעה שיש צורך במימון. הן לצורך קידומם של פרויקטים בחברות קיימות והן עבור חברות סטארט אפ יש אפשרות לגייס מימון תוך פניה לבעל הון שנקרא משקיע פרטי. יחד עם זאת, יש מקורות מימון שיתאימו אך ורק כאשר מדובר בקידום פרויקט לחברה בשלה ומבוססת היטב.

אם מדובר למשל בחברה קבלנית, שרוצה לפתח פרויקט רחב היקף של הקמת מגדל מגורים יוקרתי או הקמת קניון, משקיע יחיד בודד לא יהיה המקור הראשון לצורך גיוס כספים. במקרה זה, הרבה יותר מקובל לפנות לבנקים ולעיתים להעדיף הנפקה של אגרות חוב בבורסה. חברת סטארט אפ בדרך כלל לא תוכל לקבל מימון בנקאי והרבה יותר סביר – לגייס הון באמצעות פניה לקרנות הון סיכון. הנפקה בבורסה יכולה להיות אפשרית, אולם לרוב מדובר בחברות הזנק שנמצאות בשלב מאוד מתקדם. למעשה, זה רלוונטי לחברות שנמצאות על קו התפר שבין סטארט אפ לבין חברה מבוססת ובשלה.

השקעה בפיתוח והשקעה בשיווק

כדי לגייס את ההון הנדרש בתור מימון סטארטאפ יש צורך לתת משקל לשלב החיים של החברה. כאשר סטארט אפ נמצא בשלבי החיים הראשונים שלו, במילים אחרות, כאשר מדובר בשלב ה”סיד” או ה”פרה סיד”, הגיוני לגייס את המימון על ידי פניה לידידים, מכרים, בני משפחה. קרנות מימון המיועדות ליזמים יכולות גם הן להיות פתרון אפשרי, אולם הן יכולות להתאים בעיקר בשלבים שבהם הסטארט אפ כבר החל בתהליך של פיתוח. זה מתאים לסטארט אפ שכבר יש לו צוות מגובש, כאשר ידועה כבר תוכית עבודה ולא מדובר ברעיון בלבד.

לעומת סטארט אפ מתחיל, שצריך למצוא מקורות מימון לצרכי פיתוח, ניתן למצוא את הפרויקטים של חברות מבוססות וכן את חברות הסטארט אפ שכבר השלימו תהליך של פיתוח מקיף. במצב כזה, יש היגיון לפעול בכיוון חיפוש משקיע לעסק. בסטארט אפ, בהחלט יתכן שהמשקיע יהיה לא רק בעל הון מסוים אלא גם בעל ידע, שמעוניין לתרום מניסיונו. יש גם אפשרות לגייס ולעניין משקיעים כאשר רוצים לבצע שיווק של מוצר מוגמר שכבר עבר פיתוח. לצורך כך ניתן לעניין בנקים, קרנות הון, אנג’לים. פרויקטים מתוחכמים בענפים מסוימים כגון ביוכימיה ורפואה יכולים לעניין קרנות השקעה מתמחות ולעיתים אפשר לגייס מימון גם תוך פניה למשקיעים מוסדיים.

פרויקטים וסבבי השקעה

מהלך של גיוס כספים לסטארט אפ יכול בהחלט להיות בנוי על סבבי השקעה. מקובל לתאר שני סבבים של השקעות בחברות הזנק, אולם בהחלט ניתן למצוא מקרים שבהם נחוצים סבבי השקעה נוספים. ככל שהסבב מתקדם יותר, ככל שכבר יש יותר ראיות לרווחים אפשריים ואפילו ממומשים, כך ניתן לעניין משקיעים רבים יותר וקרנות הון שמשקיעות בהיקפים גדולים. לגבי פרויקטים, ניתן לראותם כסוג של סטארט אפ בשל, שיעניין משקיעים הבקיאים בתחום או בענף הרלוונטי או שצופים לו הצלחה בהמשך.