back to Blog

מימון מיזם של חנות אופניים – כיצד אפשר לעשות זאת ומאילו טעויות חשובות להימנע?

אדם העוסק בתחום האופניים ובקיא בכל רבדיו המחליט לפתוח חנות אופניים צריך לשקול היטב את צעדיו לאור העובדה שהוא יהיה זקוק למימון בנקאי למיזם זה.

תחום האופניים בישראל

כמות רוכבי האופניים בישראל התעצמה והוכפלה כמה פעמים בעשור האחרון. תחום הרכיבה היה לאחד מענפי הספורט המובילים, ברכיבה בכביש, בשטח ובנסיעה עירונית על אופניים חשמליים ועוד…

הכנה לקראת פתיחת עסק

מי שמעוניין לפתוח חנות אופניים חייב לבצע כמה צעדי בדיקה יסודיים לפני שהוא מתחיל לגייס כספים למימון בנקאי למיזם.

השלב הראשון הוא הכנת תכנית עסקית על ידי מומחים לכך, כלכלנים בעלי ידע וניסיון רב שזה תחום עיסוקם. תכנית זו תיתן הערכה של סך הכספים הדרושים לעסק החדש.

ההוצאות כוללות השכרת נכס בפריים לוקיישן, מקום שיש בו דריכת רגל משמעותית של עוברים ושבים במרכז העיר או באזור תעשייה שמרכזי המכירות בו הומים אדם, או בקניון דרכים מוצלח מחוץ לעיר. אולם התצוגה אמור להיות מספיק גדול כך שיאחסן את כל האופניים והחלפים ויהיה בו גם מחסן.

התכנית העסקית מחשבת את כלל ההוצאות בגין רכישת סחורה, הוצאות תפעול, השכרת נכס ואחזקה שוטפות. בנוסף לכך מכינים תזרים ריאלי ומשוער של ההכנסות בתחילת דרכה של החנות שיהיו מינוריות עד שלקוחות יכירו את המקום.

כשהמעטפת הכספית ידועה אפשר לטפל בנושא מימון בנקאי למיזם.

אפשרויות לקבלת מימון בנקאי וחוץ בנקאי

ההלוואה הטובה ביותר למימון בנקאי למיזם היא ההלוואה בערבות מדינה, כיוון שהיא ניתנת בתנאים המסחריים הטובים ביותר מבחינת ריביות ועמלות. לצורך קבלת הלוואה זו לעסק חדש יש להגיש מסמכים רבים כמו התכנית העסקית, דוחות מהבנק, מידע על האופן שבו יפעל העסק החדש ועוד. נציגי הבנקים שמבצעים בפועל את העברת ההלוואות הללו בוחנים כל בקשה בכובד ראש, את סיכויי ההצלחה של המיזם מול הסיכונים ואם הכול תקין הם מאשרים את ההלוואה. גובה ההלוואה תלוי בגודלו של העסק ובמחזור העסקי שלו, החל בעשרות אלפי שקלים ועד מיליוני שקלים. כדי להקל על העסקים החדשים מוענקת תקופת גרייס ראשונית בת כמה חודשים אשר בה לא משלם הלווה כספים כדי שלא להכביד עליו בתחילת דרכו. מכיוון שמדובר בסכומים גבוהים נדרשות לכך ערבויות בערך כספי גבוה כמו רכוש או לחילופין אחוז מסוים מהסכום הכספי שאושר נותר בבנק כביטחון כספי.

הבנקים המסחריים מעניקים גם הם הלוואות מסוגים שונים לעסקים אך הן יקרות יותר.

קיימים גם גורמים פיננסיים חוץ בנקאיים המעניקים הלוואות כמו חברות השקעות, חברות ביטוח ועסקים נוספים שזה עיקר פעילותם.

משקיע לעסק

יזמים רבים בעלי רעיונות עסקיים יוצאי דופן מעדיפים לממש את חלומם באמצעות משקיע שישקיע כסף לצורך התנעת העסק ולאחר מכן הוא יהיה שותף אקטיבי או פאסיבי, יקבל מניות או שכר חודשי מהחברה על פי החלטתם.

חשוב שתהיה כימיה בין השותפים, שהם יהיו בעלי קו חשיבה זהה כך שיסתדרו במהלך הפעילות השוטפת ולא יהיו מחלוקות ביניהם שיפגעו בעסק.