back to Blog

כיצד משיגים מימון לעסקים מתחילים

גיוס כספים הוא שלב הכרחי עבור כמעט כל עסק מתחיל, שכן עוד לפני שהמוצרים נמכרים או שנמצאים לקוחות לשירותים השונים שמציע בעל העסק יש לשכור מקום, לרכוש ציוד, לשלם משכורות ועוד, ובמקרים מסוימים – למשל סטארט אפים – גם עשוי לחלוף פרק זמן בלתי מבוטל בין מועד הקמת העסק לבין היום שבו כבר ישנו מוצר או שירות בשלים להשקה.

ישנן כמה וכמה אפשרויות מימון לעסקים מתחילים, וביניהן: המדינה (באמצעות קרן ייעודית), חממות עסקיות, בנקים, חברות אשראי חוץ בנקאי, קרנות הון סיכון, בני משפחה ועוד.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

קרן המציעה מספר מסלולי מימון לעסקים מתחילים, כשבכל מקרה מי שנותן את הכסף הוא אחד הבנקים שנבחרו לשם כך (פועלים, מזרחי, מרכנתיל ואוצר החייל), המדינה מספקת ערבות וישנם גם גופים מקצועיים שמתאמים את כל התהליך ומחליטים האם להמליץ לבנק על מתן ההלוואה או לא.

מסלול אחד הוא המסלול המהיר, שבמסגרתו ניתן לקבל עד 100,000 ש”ח שיוחזרו בעד 54 תשלומים ולאחר 6 חודשי גרייס (כלומר מתחילים להחזיר את ההלוואה רק לאחר חצי שנה). במסלול זה חובה על בעל העסק להשקיע אף הוא בעסק, בסכום שלא יפחת מ-20% מסך ההלוואה שניתנה לו.

מסלול אחר הוא מסלול עסקים בהקמה, המיועד לעסק שעדיין אינו פעיל או לעסק שכבר החל לפעול אולם נמצא בפני מעבר ממעמד של עוסק פטור למעמד של חברה בע”מ או עוסק מורשה, או לחילופין מעבר פיזי למיקום חדש (בתנאי שהמחזור המצטבר מיום הקמתו לא עובר את ה-500,000 ש”ח). במסלול זה ניתן לקבל הלוואה של עד 500,000 ש”ח, וגם בו מתחילים להחזיר את ההלוואה לאחר 6 חודשי גרייס, ניתן לפרוס את ההחזרים לעד 54 תשלומים ונדרשת גם השקעה של הבעלים וכן ערבות שלו.

חממות טכנולוגיות

חממות טכנולוגיות בישראל הן אחת הדרכים המקובלות של מימון לעסקים מתחילים בתחומי הטכנולוגיה השונים.

ברחבי הארץ פועלות 17 חחמות שכאלה, כולן תחת חסותו של המדען הראשי של משרד הכלכלה, וסטארט אפ שמתקבל לחממה עסקית שכזו נהנה, בין השאר, מסכום של בין 2 ל- 2.5 מיליון ש”ח (רובו מהמדינה, וחלק נוסף משלים בעל החממה שפועלת בשיטת הזכיינות).

חשוב להדגיש כי בנוסף למימון, נהנות החברות הצעירות הפועלות במסגרת החממות העסקיות השונות מתמיכה נוספת ובפרט בפן המשפטי ובפן השיווקי. מצד שני, בתמורה למימון ולמעטפת הכוללת נדרשים בעלי העסק להקצות כמות מסוימת של מניות לבעלי החממה.

כל חממה מתמחה בתחום אחר, ובהם ניו מדיה, אגריטק, קלינטק, מכשור רפואי, מדעי החיים וביו-טכנולוגיה. בסוג האחרון של החממות המימון עשוי להגיע לעד 8 מיליון ש”ח.

בנקים וחברות אשראי חוץ בנקאי

באופן טבעי בנקים וחברות אשראי חוץ בנקאי מעניקים גם הם מימון לעסקים מתחילים.

על מנת ליהנות ממסגרת אשראי רחבה מספיק כדי לקרום עור וגידים, על בעלי העסקים להוכיח היתכנות עסקית וכן הם נדרשים לספק ערבונות ובטחונות, כולל אישיים.

יש לציין כי בשנים האחרונות הוסרו חלק מהחסמים בפני עסקים מתחילים, כך שלמרות חוסר הוודאות המאפיין אותם קל להם יותר לקבל את האשראי הדרוש בבנקים, כולל אלה הגדולים והשמרנים יחסית.

מימון עצמי                                                    

מי שרוצה לשמור בידיו את כל המניות בחברה (ובהתאם את כל הרווחים העתידיים) וכן אינו מעוניין ליטול הלוואות יכול לממן את הקמת העסק בכוחות עצמו.

בהקשר זה חשוב לציין כי בדרך זו אמנם לא משלמים ריבית על הלוואה, אולם מצד שני משתמשים בחסכונות שיכלו להניב תשואה לו היו מושקעים באפיק חיצוני, כך שבכל מקרה ישנה עלות כספית. עוד כדאי לזכור שהסתייעות בבני המשפחה, כולל הקרובים ביותר, עלולה להכניס לחיי המשפחה מתחים בלתי מבוטלים.