back to Blog

מה הם קרנות סיוע והיכן ניתן למצוא מקורות מימון לעסקים מתחילים

עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של כל כלכלה וכך המצב גם במשק הישראלי. על מנת לסייע לעסקים מתחילים לעמוד על הרגליים כמו גם להתחיל לרוץ מפעילה המדינה קרנות המציעות סיוע פיננסי חיוני, ובאופן טבעי לכל מי ששוקל להקים עסק כדאי להתעמק בסוגיות מה הם קרנות סיוע והיכן ניתן למצוא מקורות מימון לעסקים מתחילים.

מהן קרנות הסיוע?

במסגרת משרד הכלכלה פועל גוף ושמו “הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים”, שבין פעולותיו מתן הלוואות בתנאים מועדפים לעסקים בראשית דרכם ובפרט חברות סטארט אפ.

חשוב להדגיש כי מי שנותן את ההלוואה בפועל הוא אחד מהבנקים המסחריים שנבחרו במכרז מיוחד למטרה זו. בנוסף מעורבת בפעילות חברת ייעוץ פיננסי שגם היא נבחרה במכרז על מנת לבחון את הפוטנציאל של כל עסק המגיש בקשה לקרן ולהבטיח קבלת החלטות איכותית שתנתב את הכספים ליעדים הטובים ביותר.

למי מעניקות קרנות הסיוע סיוע ומהם תנאי קבלתו?

ישנם מספר מסלולים בהם ניתן לקבל הלוואה, כך שהתשובה לשאלות מה הם קרנות סיוע והיכן ניתן למצוא מקורות מימון לעסקים מתחילים הינה מורכבת.

באופן כללי מיועדת התמיכה לעסקים מתחילים, עסקים ותיקים שנקלעו למצוקה פיננסית ולעסקים השואפים להתרחב.

על מנת להתקבל למסלול ה”עסקים בהקמה” תנאי ראשוני הוא שאכן מדובר בעסק בהקמה. בהקשר זה חשוב לציין כי גם עסק שפעל ממקום המגורים ומחליט לעבור למקום שבו תתבצע רק פעילות עסקית ייחשב כעסק בהקמה (בתנאי שהמחזור המצטבר שלו לאורך השנים נמוך מחצי מיליון ש”ח) וגם עסק שפעל תחת הסטטוס “עוסק פטור” ועומד להתרחב ולהפוך ל”חברה בעמ” או “עוסק מורשה” ייחשב עסק בהקמה.

תנאי סף נוספים הם:

* מוכנות להשקעת הון עצמי בגובה 20% מהסכום של ההלוואה

* היעדר חובות לרשויות המס השונות

* היעדר הליכים משפטיים כנגד העסק ו/או בעליו, וכן היעדר עיקולים או הגבלות על חשבונות הבנק של העסק ו/או בעליו

* העסק לא נמצא בכינוס נכסים, פירוק, הסדר נושים או כל הליך דומה אחר

* לעסק אין חובות המוגדרים כפגומים

כל הנ”ל הם תנאי סף, ובנוסף כאמור מתבצעת בחינה מדוקדקת של העסק על ידי חברת ייעוץ פיננסי ובעקבותיה מחליטה הקרן האם לקבל את הבקשה.

מה מציעות קרנות הסיוע במימון המדינה?

הסכום המרבי אותו מעניקה הקרן הוא 500,000 ש”ח. סכום זה ניתן כהלוואה אותה יש להחזיר במשך עד חמש שנים, כשמתוך כך חצי השנה הראשונה היא תקופת “גרייס”, כלומר העסק מתחיל להחזיר את הכסף רק אחרי שישה חודשים מיום קבלת מלוא הסכום.

חשוב להדגיש כי ההלוואה נושאת ריבית, כמקובל במערכת הבנקאית, וכי על בעל העסק להעמיד בטחונות (בשיעור של 10% על 300,000 השקל הראשונים, ו-25% על היתרה אם ישנה).

מה הם קרנות סיוע והיכן ניתן למצוא מקורות מימון לעסקים מתחילים – אופציות נוספות

עסקים מתחילים יכולים לקבל סיוע גם ממקורות אחרים, ובראשם קרנות הון הסיכון, חממות סטארט אפ, משקיעים פרטיים וגם אתרי מימון ההמונים באינטרנט הם אופציה שהופכת רווחת יותר ויותר.

היתרונות של גיוס הכספים באינטרנט

כאמור אחת התשובות לשאלה מה הם קרנות סיוע והיכן ניתן למצוא מקורות מימון לעסקים מתחילים היא האינטרנט, ובפרט אתרי מימון המונים. היתרון המרכזי של גיוס כספים באינטרנט הוא העובדה שמדובר למעשה במענק ולא בהלוואה. גם המיידיות של התהליך, במידה ומדובר בעסק שמצליח לשבות את לב ההמונים ולשכנע אותם לשלוף כרטיס אשראי, היא יתרון משמעותי.

מדוע כדאי לנסות גם קרנות הון סיכון?

המגוון הרחב של קרנות הון סיכון בישראל מאפשר לבעלי עסקים מתחילים רבים לזכות במימון חיוני. במקרים רבים יוכל בעל העסק ליהנות גם מהידע של אנשי הקרן והיכולת שלהם לפתוח עבורו דלתות. בכל מקרה מדובר בהון אותו אין צורך להחזיר, אולם בתמורה להשקעה מקבלת קרן הון הסיכון מניות בעסק.