back to Blog

יתרונות וסיכונים בגיוס מימון לעסקים

גיוס של מימון לעסקים יכול להתבצע בשיטות וותיקות או בשיטות חדישות. מימון בא בדרכים שונות, כך למשל הלוואות עסקיות, מימון באמצעות משקיעים או אנג’לים. ישנו מימון על ידי קרנות הון סיכון שרווח בענף הטכנולוגיה ולצד זה קיימות גם שיטות נוספות, כדוגמת מימון המונים, הלוואות בערבות מדינה ועוד. על רקע הגיוון באמצעי מימון, חשוב לזכור שעצם השימוש במימון לעסקים עשוי להביא עימו יתרונות מצד אחד וסיכונים מצד שני. נציג כמה יתרונות בגיוס מימון עסקי, נציג גם כמה סיכונים אך לא נסיים בכך. בנוסף נציע דרך להתמודד עם האתגר. השגת היתרונות תוך מזעור סיכונים במציאות עסקית תוססת ובעלת מימד מסוים של אי וודאות.


היתרון, התבססות העסק בצורה מהירה


גיוס של מימון לעסקים עבור עסקים קטנים ו/או חדשים, מביא עימו יתרון מאוד חשוב. זהו היתרון של התבססות עסקית בצורה מהירה. עסק שצומח לאט לאט, תוך שימוש מינימלי במקורות מימון שונים, לא יכול להתרחב ולהתבסס מהר מפני שיש גבול לחשיפה שהוא משיג בקרב לקוחות. עסק חדש שרוצה להשיג דריסת רגל עמוקה וליצור “באז” בסביבה העסקית ובקרב קהל יעד ופלח שוק ניכר, צריך להשתמש במקורות מימון בצורה יעילה. בין היתר, נדרש שימוש במימון לחשיפה פרסומית רחבה ובדרך כלל גם ליצירת מיתוג. בעסקים טכנולוגיים, ההתבססות תישען לא מעט על מחקר ופיתוח ואלה דורשים כסף, והרבה.


הסיכון, הכבדת נטל הוצאות המימון


לא משנה אילו פתרונות מימון לעסקים ישמשו את העסק החדש, בדרך כלל הם עולים כסף. כלומר, הריבית שצריך לשלם עבור הלוואות מביאה עימה סיכון של הכבדת נטל הוצאות המימון. חשוב לציין כי לא תמיד המימון מביא עימו הוצאות מימון, כך למשל בגיוס משקיעים עבור העסק בתמורה לאחוזי בעלות (כך מקובל ענף הטכנולוגיה וההייטק). יחד עם זאת, פה קיים הסיכון שהמשקיעים יחליטו בשלב מסוים שלא להזרים מימון נוסף, מה שיקשה על העסק להמשיך ולצמוח.


היתרון, התרחבות, גדילה והתפתחות


הסביבה המודרנית הביאה עימה המון אפשרויות מימון שלא היו קיימות קודם לכן. דוגמא טובה לכך היא מימון ישיר לעסקים. זהו מימון שמגיע מהר ויכול לאפשר לעסקים להשיג את מה שפעם היה כמעט בלתי אפשרי – התרחבות מאוד מהירה. כלומר, גם עסקים קטנים או חדשים יכולים בעזרת מקורות מימון טובים להתרחב בצורה יחסית מהירה. התרחבות, גדילה והתפתחות מהווים יתרון חשוב מאוד בזכות מה שידוע כ”יתרון לגודל”. עסקים גדולים יכולים לעמוד בפני זעזועים עסקיים ואיומים שונים, בצורה שעסקים קטנים אינם יכולים.


הסיכון, כניסה לתחומי פעילות לא מתאימים


לצד יתרונות, קיימים כמובן עוד סיכונים. אם יזם לוקח מימון לעסק חדש, הוא עשוי להרגיש צורך להשתמש בכסף כדי להתפתח מהר, מהר מדי. הזמינות של ההון לשימוש מהיר עלול לגרום לכך שמעגלים פינות ומחפשים קיצורי דרך – לא מבצעים מספיק מחקר שווקים, לא בודקים מספיק האם טכנולוגיה מבטיחה אכן יכולה להוות בסיס למנוע צמיחה רחב. כאשר עסק צומח בצורה מדודה יותר, בדרך כלל פחות מרגישים צורך להיכנס לתחומי פעילות חדשים, בצורה מהירה מאוד.


האתגר, לשלב בין היתרונות ולמזער סיכונים


עסק שישכיל לשלב בין היתרונות לבין החסרונות, עסק שישכיל להשתמש נכון במקורות המימון השונים, הוא זה שימצא את שביל הזהב. מצד אחד, השקעה נכונה במנועי צמיחה, כלים להתבססות, פניה לפלחי שוק חדשים. מצד שני, הקפדה על בניית תוכנית אסטרטגית יעילה, שימוש נכון במקורות ומשאבים, תוך שמירה על שולי ביטחון בשל המציאות שלפעמים מפתיעה ולא תמיד צפויה.