back to Blog

אילו חממות טכנולוגיות בצפון נחשבות איכותיות

חממות טכנולוגיות הן אחת האופציות היותר מומלצות של מימון לעסקים מתחילים בתחומי הביו-פארמה, הקלינטק, הביו-טכנולוגיה, הניו מדיה, הסייבר, האגריטק, המכשור הרפואי ושאר ענפי ההייטק. הצפון הוא אחד האזורים הזקוקים לתמיכה ממשלתית על מנת לממש את הפוטנציאל הטמון בו ולספק למיליוני האזרחים החיים בו שוק תעסוקה מתגמל באמת. בשילוב בין השניים – חממות טכנולוגיות בצפון הארץ – טמון פוטנציאל עצום, הן לאזור היפה שעדיין סובל מנחיתות כלכלית ביחס למרכז הארץ, והן לתעשיית ההייטק בישראל ועל כן גם לחברה ולמשק באופן כללי.

מהי חממה טכנולוגית?

חממה טכנולוגית היא מסגרת המופעלת על ידי יזם פרטי, בתמיכה ממשלית משמעותית, במטרה לאפשר לסטארט אפים בראשית הדרך לממש את הפוטנציאל הטמון בהם ולצמוח לכדי חברה יציבה ורווחית, ואכן לא מעט חברות סטארט אפ בישראל החלו באחת מהחממות הפזורות בכל רחבי הארץ ובפרט כאמור בצפון.

בסה”כ ישנן 25 חממות שכאלה, ובהן בסך הכל, בכל נקודת זמן, כ-200 סטארט אפים.

הפעלת חממה הינה בתנאי זיכיון, הניתן ל-8 שנים, כשהיזם שזוכה בזיכיון אחראי בלעדית על התפעול השוטף: בחירת הסטארט אפים שייכללו בחממה שלו והענקת הליווי הטכנולוגי, משפטי, שיווקי, לוגיסטי ואדמיניסטרטיבי. בנוסף מאפשרת כל חממה שיתופי פעולה סינרגטיים בין חברות שונות הפועלות בה, וברוב רובם של המקרים מלווה את הסטארט אפים גם לאחר היציאה מהחממה, בתום שתי שנות פעילות, הן במסגרת גיוסי הון נדרשים והן בפן הטכנולוגי.

מבחינת השקעה כספית, היזם הפרטי מספק 15% מהסכום הניתן לכל סטארט אפ, ואילו המדינה מספקת את שאר ה-85%. בנוסף זוכה היזם שמפעיל את החממה לקבל נתח נכבד מהמניות של הסטארט אפ – עד 50% (המדינה לא מקבלת מניות כי אם תמלוגים במקרה של רווחים בהמשך הדרך).

מפעילים חדשים לחממות טכנולוגיות בצפוןרמבם, פיטנגו, IBM ועוד

בחודש ספטמבר 2015 פרסם המדען הראשי של משרד הכלכלה – הגוף האחראי על החממות הטכנולוגיות בישראל – את הזוכים בתחרות להפעלת חממות טכנולוגיות בצפון.

התחרות התקיימה על פי כללים חדשים שגובשו בלשכת המדען, וזאת במטרה להפוך את ההליך כולו לשקוף יותר, ובסבב זה נבחרו 3 מפעילים לחממות צפוניות: קבוצת HealthO2 שבה שותפים בית החולים רמב”ם, קרן הון הסיכון המובילה פיטנגו וכן שתי מהחברות הגדולות בתחום הטכנולוגיה, IBM ומדטרוניק; קבוצת טרנדליינס, שהפעילה עוד קודם לכן חממה במשגב תפעיל חממה נוספת בעכו, בתנאי פריפריה; וקבוצת גליל טק ונצ’רס תקים חממה בקצרין.

בלב החממות החדשות השילוב המסקרן והמבטיח בין עולם הרפואה לעולם הטכנולוגיה: החממה שברמת הגולן תתמקד בתחומי המכשור הרפואי והביו-טכנולוגיה (וכן באינטרנט ותוכנה), החממה שתפעיל טרנדליינס בעכו תעסוק כמו זו שהיא מפעילה במשגב בתחום המכשור הרפואי, ואילו קבוצת HealthO2, שהחממה שלה תשכון בפארק מדעי החיים שבחיפה, תתמקד ברפואה דיגיטלית.

מהי חממה בתנאי פריפריה?

כאמור חלק מאותן חממות טכנולוגיות בצפון מוגדרות כ”חממה בתנאי פריפריה”.

זכייני חממה שכזו, שבאופן טבעי מוקמת בפריפריה, כלומר במקום הנמצא ב”אזור עדיפות לאומית”, נהנים מסיוע ממשלתי בכל הקשור להוצאות התפעול השוטפות של החממה – עד 49% מסך ההשקעה המינימלי שלהם, שעומד על 1.26 מילון ש”ח בשנה.

בנוסף הסכום המקסימלי של השקעות בסטארט אפ הוא גבוה יותר:

2.5 מיליון ש”ח בסטארט אפ “רגיל” לעומת 2 מיליון ש”ח לסטארט אפ בחממה שאינה בפריפריה;

3 מיליון ש”ח למיזם בתחום הביו-טכנולוגיה לעומת 2.5 מיליון ש”ח למיזם שכזה בחממה שלא ממוקמת בפריפריה;

ו-2.7 מיליון ש”ח לפרויקטים בתחומי הסייבר והקלינטק, לעומת 2.2 מיליון ש”ח מחוץ לפריפריה.