back to Blog

חברות מימון לעסקים – השגת מימון חוץ בנקאי

במשך שנים, כל אדם או כל ישות עסקית שרצו הלוואה יכלו לפנות אך ורק לגורם אחד ויחיד – הבנק. אמנם, גם כיום שמור מקום נכבד לבנקים כגורם המממן פעילות עסקית, אך לצדם פועלים יותר ויותר גופי מימון אחרים. באופן כללי, ניתן לכנות את אותן חברות מימון לעסקים בשם חברות למימון חוץ בנקאי. מיהן אותן החברות? אלה הם גופים עסקיים לגיטימיים, הפועלים באישור וברשות הרגולטור ואשר מעניקים פתרונות אשראי מגוונים לעסקים ולעיתים גם ייעוץ בתחום זה.

חברות מימון לעסקים – אשראי לזמן ארוך

מתי ניתן להיעזר בכל מיני חברות מימון לעסקים? זוהי שאלה מורכבת, שניתן לענות עליה בדרכים שונות. ככלל, נהוג לפנות לאותן החברות למשל כאשר העסק צריך לגייס אשראי לזמן ארוך. יש אומנם גם פתרונות לכיסוי גירעונות שוטפים או כדי לספק צרכים של הון שוטף, אך בדרך כלל המטרה היא לקבל מימון בסכומים נכבדים יחסית, שמוחזרים בתשלומים למשך שנתיים, שלוש, ארבע או חמש שנים ואף יותר.

אילו גופים פעילים בתחום זה של מימון לעסקים? מדובר בחברות מגוונות, שהמשותף לכולן הוא שמדובר בגופים שאינם בנקים. בין החברות הללו ניתן למצוא גופי פנסיה מוסדיים שעוסקים גם במתן הלוואות, חברות ביטוח שעוסקות גם במימון, חברות של ליסינג עסקי. גם חברות כרטיסי האשראי השונות עוסקות בכך ויש, כמובן, גם אחרים.

לממן חברות הזנק

ישנם גופים למימון חוץ בנקאי שהם למעשה קרנות מימון. רבות מאותן קרנות מימון או קרנות הון סיכון מעניקות קדימות למיזמי הייטק. יש קרנות שעוסקות אך ורק בהזרמת כספים לצורך מימון סטארטאפ. יש קרנות שעוסקות במימון של חברות ביוטכנולוגיה או של חברות שנמצאות על קו הגבול והמעבר מחברת סטרטאפ לחברה בעלת פעילות מניבה, שכבר סיימה את שלב הפיתוח וכבר הוציאה אב טיפוס או גרסה לא סופית של המצר המוגמר.

יש כמובן גם אנשים פרטיים וכן משקיעים מקצועיים אשר מעוניינים להזרים כסף לתעשיית ההייטק וההון סיכון. ישנם עסקים המעניקים שירותי בנקאות עסקית ואשר מקדמים שיתופי פעולה בין משקיעים לסטארט אפ.

משקיעים מוסדיים והנפקות

דרך נוספת להשיג מימון כאשר מדובר בעסקים שאינם מעוניינים לפנות לבנק או כאלה שרוצים לגוון את מקורות האשראי היא להגיע למשקיעים מוסדיים. משקיעים מוסדיים יכולים למשל לבצע השקעות בצורה של מיזוגים ורכישות, לאו דווקא בצורה של הלוואה ישירה. יש גם משקיעים מוסדיים שמעוניינים לבצע רכישה של מניות בהנפקה הסגורה בפני הציבור הרחב ויש כאלה שנותנים עדיפות להשקעות בשוק הראשוני.

יעוץ וגיוון בתחום המימון

כמובן שאפשר לגייס הון באמצעות פניה לכמה מקורות מימון במקביל. מהלך כזה צריך להיות מושכל ועדיף לבצע אותו רק לאחר ניתוח צרכי העסק ולאחר התאמה ליכולת ההחזר. ישנם בנקים פרטיים להשקעות שמעניקים ייעוץ בתחום זה ואשר מתמחים במציאות חברות למימון עסקים שמעניקים אשראי בתנאים מועדפים.

הבחירה לגוון את מקורות המימון העסקיים נובעת מכך שלא בריא להישען אך ורק על בנקים. בנוסף, יש גבול לנפח האשראי שהבנק יהיה מוכן להשקיע בעסק. יש לשים לב שבאמצעות גיוון מקורות המימון ניתן להפחית את הוצאות המימון וניתן באופן כזה לממן פעילות מכל הסוגים. יש חברות מימון שמתמחות בענפים מסוימים, יש כאלה שנותנות קדימות להייטק, לעסקי יצוא, לעסקים תעשייתיים. מימון יכול להיעשות על ידי משקיעים פרטיים, מוסדיים, מהארץ ומחו”ל ויש גם חברות שמציעות ליווי בדרך של הנפקה בשוקי ההון, הנפקת מניות או אג”ח וכן ליווי בהכנת תשקיפים, הערכות שווי, מיזוגים ורכישות.