back to Blog

אודות רישום קבלנים

על פי החוק במדינת ישראל, כל קבלן בנייה או שיפוצים חייב להיות רשום בפנקס הקבלנים. יחד עם זאת, בפועל ישנו שוק עצום של קבלנים הפועלים על דעת עצמם, ללא כל הסמכה וללא כל רישוי. פרט לכך שמדובר בעבירה על החוק, היעדר רישום מונע מאותם קבלנים להשתלב בעבודות של המגזר הציבורי, חושף אותם לסיכונים בענייני ביטוח וחוק ומפסיד להם עסקאות גדולות שמנוהלות על ידי גורמים מקצועיים. התהליך של רישום קבלנים הוא לא מסובך, ומומלץ לכל קבלן לבצע אותו בהקדם.

מהו התהליך של רישום קבלנים?

כאמור, בישראל מתנהל פנקס של קבלנים רשומים ובו מפורטים כל הקבלנים הרשומים בישראל, לרבות תחומי ההתמחות שלהם ופרטי ההתקשרות עימם. יחד עם זאת, רישום קבלנים הוא לא תהליך שמסתכם ברישום שמו ופרטיו של הקבלן, אלא בבחינת הרמה המקצועית שלו, ההשכלה שלו בתחום וההתמחות שלו, ובהתאם לכך הענקה או אי הענקה הזכות להירשם בפנקס הקבלנים. תהליך הוא תהליך שבמסגרתו על הקבלן לבצע מספר פעולות שאת חלקן נפרט בהמשך, על מנת להירשם בפנקס הקבלנים של ישראל.

מה כולל התהליך?

ככלל, בכדי להירשם כקבלן מורשה בישראל, כל מה שהקבלן צריך לעשות הוא לעבור מבחן ייעודי סביב תחום ההתמחות שלו. כך למשל, קבלן בניין יעבור מבחנים המיועדים לקבלני בניין, בעוד קבלן שיפוצים יעבור מבחנים המיועדים לקבלני שיפוצים. זאת ועוד, קבלן בניין יכול לעבור מבחנים ייעודיים לתחום ספציפי בעולם הבנייה, כמו למשל בניית גורדי שחקים או בניית וילות וצמודי קרקע. קבלן אינסטלציה למשל, לא צריך לעבור מבחן של קבלני בניין, אלא לעבור מבחן ייעודי שמעיד על הידע המקצועי והיכולות המקצועיות שלו בתחום האינסטלציה בלבד.

לאחר ביצוע המבחן, במידה שהקבלן עבר את המבחן בהצלחה, הוא נרשם באופן אוטומטי בפנקס הקבלנים של ישראל. התהליך של רישום קבלנים כולל כמובן את התהליך המקצועי שפירטנו, אך כולל גם היבטים בירוקרטיים שצריך לעבור, ולכן כדאי לבחון עבודה עם גורם מקצועי שילווה אתכם בתהליך, ימליץ וייעץ לכם ויסייע לכם להגיע אל המטרה כמה שיותר קל ומהר.

למה חשוב להירשם כקבלן?

כאמור, חשיבות רישום קבלנים נובעת בראש ובראשונה מכך שמדובר בחוק וכאנשי מקצוע המכבדים את המקצוע שלהם, אתם קודם כל רוצים להבטיח שאתם פועלים על פי החוק. מעבר לכך, על מנת להשתלב במכרזים של המגזר הציבורי ובפרויקטים גדולים של יזמים גדולים, אתם חייבים להיות קבלנים רשומים, אחרת פשוט יתעלמו מעצם קיומכם המקצועי בענף הבנייה, ותאלצו להישאר עם פרויקטים קטנים ונקודתיים בלבד.

התהליך של רישום קבלנים הוא אינו תהליך מסובך, ועל אף שמדובר במבחן מקצועי שיש לעבור, בפועל כל קבלן בעל ניסיון ועם קצת שעות לימוד שהוא ישקיע בעניין, יוכל לעבור את המבחן בהצלחה ולהפוך לקבלן רשום בישראל.