back to Blog

דרוש משקיע לעסק שלך – מתי תזהו שעליכם להיעזר במשקיע?

כל עסק, ממש כמו כל אדם, עובר שלבים מסוימים של ההתפתות וגדילה. במהלך מחזור חייו של עסק או במהלך חייה של חברה עולה הצורך להיעזר בהשקעות ובהזרמת הון. לעיתים, יכול יזם פלוני או בעל עסק אלמוני להזרים הון עצמי לשם התחלת הפעילות. עם זאת, בשלב מסוים אין בכך די ויש צורך להיעזר במשקיע אחד לפחות ולעיתים גם יותר מאחד. אך כיצד לגלות את השלב שבו דרוש משקיע לעסק? מתי מבינים למעלה מכל ספק שללא משקיע העסק לא יוכל להתקדם ואולי אפילו יגיע לכדי קריסה? יש כמה סימנים שיוכלו להעיד על כך.

דרוש משקיע לעסק לפיתוח רעיון ראשוני

במיוחד בקרב חברות הייטק אך לעיתים גם בחברות נוספות, קיים יזם או אדם בעל רעיון אך ללא הון משל עצמו. כאשר אדם בעל ידע או חזון רוצה להפוך את הרעיון לעסק של ממש הוא יכול לנסות לפנות לשם כך לחשבונו הפרטי ואולי אפילו למשכן לצורך הפיתוח את הבית. צעד זה כרוך בסיכון רב ולא יתאפשר השקט הנפשי הנדרש כדי להעלות את המיזם או הסטארט אפ לפסים מוצלחים. לכן, ברוב המוחלט של המקרים, דרוש משקיע לעסק כאשר מדובר ברעיון או במיזם שעדיין רחוק מאוד מהמימוש ומהיכולת להפיק הכנסות, שלא לדבר על רווחים.

משקיע לשכלול אב טיפוס

לפעמים, משקיע לעסק יידרש כאשר מדובר בחברה שביצעה מהלך של מחקר ופיתוח ואפילו גיבוש של אב טיפוס של מוצר ולא נותרו מזומנים בקופתה כדי לעבור לשלב הבא. במידה ונמצאים בשלב הזה, לא כל כך פשוט להצליח לגייס את ההון הנחוץ באמצעות פניה לבנק. בשלב זה, כאשר לצורך הפיכת אב הטיפוס למוצר שניתן לשווקו ללקוחות נדרש הון משמעותי, אפשר להבין שיש צורך במשקיע.

ברגע שקיים איזשהו אב טיפוס של מוצר, כאשר כבר ברור ששלב משמעותי של פיתוח הסתיים וניתן לראות מודל עסקי של הכנסות ורווחים לעתיד לבוא, קל יחסית להצליח במציאת משקיעים מעוניינים. צריך כמובן לפעול לא מעט לצורך חיפוש משקיעים, אולם ההיענות תהיה יחסית גבוהה לעומת מיזם שלא התקדם יותר מדי מעבר לאיזה שהוא חזון ראשוני.

פנייה ללקוחות בחו”ל

לצד יזמים ששואלים את עצמם איך מתחילים סטארט אפ ואילו משקיעים יביעו עניין, יש גם חברות בשלות שתוכלנה להסתייע במשקיעים. מתי מגיע השלב הזה? למשל כאשר מדובר בחברה שהצליחה להניב רווחים סבירים ולא יותר תוך הישענות על לקוחות בשוק המקומי. חברות שרוצות להצליח בגדול צריכות בשלב מסוים לשאוף גבוה יותר, לעבר לקוחות שמעבר לים. יחד עם זאת, פנייה ללקוחות בחו”ל לא תצלח ללא ביצוע מחקרי שוק בקרב קהל מטרה אפשרי. יש גם צורך לבצע הסבת המוצר לקראת התאמה לפלחי שוק נוספים – כל אלה מצריכים הון. צירוף שותף אסטרטגי שיזרים הון ולעיתים גם ידע יוכל לסייע בביצוע המעבר מחברה מקומית בעלת יכולת צמיחה מוגבלת לחברה בינלאומית בעלת יכולת צמיחה הרבה יותר מרשימה.

השקעה, שינוי והבראה

לא מעט רעיונות לסטארט אפים יכולים לשכנע משקיעים לבוא ולשים כסף מתוך ציפייה לרווחים עתידיים. אך לא די ברעיון טוב בכדי להבטיח הצלחה. לפעמים, התנהלות לא נכונה עשויה להוריד את העסק לטמיון ולכן חשוב להתנהל בזהירות ולהתבסס על ייעוץ עסקי ועל תכנון מקדים. לפעמים, עסק שנקלע לקשיים יכול במקום לוותר ולהרים ידיים לנסות לעניין משקיע על בסיס פוטנציאל קיים ויכולת לבצע שינויים והתייעלות. מי שלא עבד מסודר ועל פי תוכנית יוכל לבצע שינוי ואז – לגייס משקיע ולהצליח.