back to Blog

גיוס כספים לסטרטאפ לעומת גיוס לעמותה – כיצד כל אחד מתבצע, מה דומה/שונה בתהליכים הנ”ל

כל חברת הזנק שהוקמה כדי לממש את החזון שלה, זקוקה לגיוס כספים לסטרטאפ כדי להפעיל את העסק בתקופת ההרצה עד שהמוצר המוגמר יהיה מוכן.

חיפו+ש אחר משקיעים פוטנציאליים

יזמי הסטרטאפ כרוכים כל כולם אחרי ההיבט הטכנולוגי וההגעה ליעד של המוצר שהם מפתחים והם מזניחים את הנושא האקוטי ביותר גיוס כספים למען היעד שלהם. ללא כספים שיגיעו במועד לא יוכל העסק להמשיך לפעול, לא יהיה אפשר לממן את הדברים הבסיסיים כמו שכירות למשרד ושכר לעובדים, דבר שעלול לגרום לעצירה כללית של המיזם.

היזמים צריכים להיערך מראש לגיוס כספים לסטרטאפ, לחפש יזמים כל הזמן ולא להרפות עד שמוצאים את המשקיעים שיסכימו להשקיע במיזם ולהעביר כספים על פי מועדים שיקבעו מראש כך שלא ינצלו את המצוקה ויבקשו כמות נכבדה של מניות.

המשקיעים הפוטנציאלים מוצפים בפניות השכם והערב עם מיזמים מרתקים ומסקרנים וקשה להם מאד להחליט היכן להשקיע, אי אפשר לנחש איזה מהמוצרים יקצור הצלחה.

כדי להמחיש למשקיעים מהו הפריט שאותו מפתחים יש לייצר אב טיפוס, להעביר את מלוא ההסברים ואז המשקיעים יבינו על מה מדובר ויוכלו לקבל החלטה מושכלת.

התנהלות עם המשקיעים

המשקיע הפוטנציאלי הוא לא רק מקור שיכול לעזור בגיוס כספים לסטרט אפ, הוא אדם בעל ידע וניסיון רב והוא יכול להוות מרכיב חשוב במערך החברה. אפשר להיעזר בקשרים העסקיים שלו, בידע המקצועי שלו באפיון המוצר ועוד. הידע הספציפי של המשקיע יכול לעזור בערך מוסף עצום מעבר לכספים שישקיעו ולכן חשוב להתייחס אליו כאל חלק מחוד החנית כדי לקדם את המהלכים השונים.

המשא ומתן עם המשקיעים הוא ארוך ומייגע לכן חשוב שיבצע אותו אדם מקצועי בעל ניסיון רב בניהול משא ומתן לגיוס כספים לסטרטאפ שיקדם את התהליך בדרך המקובלת עד ההגעה ליעד.

מומלץ להיות בקשר רציף וכנה עם המשקיעים, לעדכן אותם במה שקורה. הם השקיעו כבר פעם אחד בעסק כך שהם מאמינים במוצר ואולי ישקלו להשקיע במוצר זה סכום נוסף. זה מהלך קל יותר מאשר לשכנע משקיעים חדשים. אמירה שתתגלה לשקר תפרק את כל מגדל הקלפים ולכן יש להעביר להם רק מידע מבוסס.

גיוס כספים לעמותות

המצב הכלכלי והחברתי בישראל גרר הקמה של עמותות רבות שכל אחת מהן מטפלת בתחומים אחרים.

עמותה המעוניינת בתמיכה פונה לקרנות פילנתרופיות לאחר שיש בידיה את כל האישורים על התנהלות תקינה של העמותה, ניהול ספרים ואישור על פי סעיף 46 המכיר בתרומה לעמותה.

לאחר שבוצע מחקר מעמיק על הנושאים שבהם קרן זו משקיעה כספים, מה גובה התמיכה הריאלי שהם משקיעים בדרך כלל פונים בבקשה לקרן.

כל המהלכים הללו שונים מאופן גיוס הכספים עבור חברות סטרט אפ.

הנושא היחיד שמתנהל באופן זהה הן בגיוס ככספים לעמותות והן בגיוס כספים לסטרטאפ הוא הבדיקה לגבי כל משקיע אם הוא מעוניין להיות המשקיע היחיד בעמותה או בחברת ההזנק, או להיות חלק ממה משקיעים שכל אחד ממנו משקיע סכום כספי על פי שיקולו.