back to Blog

מימון מיזם – בנקאות לסטארט אפ

סטארט אפ הוא כמו שתיל רגיש במיוחד, שיש להגן עליו ולטפח אותו ולהשקותו ולהבטיח סביבה אופטימלית עבורו כך שיצמח ויגשים את הפוטנציאל הטמון בו. אחד ה”גננים” המרכזיים עבור תחום הסטארט אפים הוא המגזר הבנקאי, ולא רק בשל האשראי שהוא מקצה למוצר סטארט אפ ישראלי כזה או אחר אלא בזכות המעטפת הכוללת התומכת בחברות היי טק הנמצאות בראשית דרכן המקצועית.

סיכון בלתי מבוטלוסיכוי גבוה עוד יותר

בנקאות לסטארט אפ, חשוב להדגיש, היא תחום חדש שעדיין נמצא בהליכי פיתוח ועשוי לשלם שכר לימוד כזה או אחר. בבנק לאומי ההערכה היא כי בשנים הראשונות שיעור ההפרשה להפסדים בגין אשראי לחברות הייטק ובפרט לסטארט אפים הנמצאים בשלב של גיוס הון ראשוני יעמוד על 3%, בערך פי 6 משיעור ההפרשה המקובל בתחומים אחרים.

יחד עם זאת, מבחינת אנשי המקצוע הבכירים של הבנק שהחליט על הגדלה משמעותית של מעורבותו בתחום ההייטק, ובמסגרת הוצאתה לפועל של החלטה זו הקים את לאומי טק, מדובר בשכר לימוד סביר לנוכח הפוטנציאל האדיר של חברות סטארט אפ בארץ – הן לרווחיות הבנק עצמו והן לכלכלה הישראלית באופן כללי.

שילוב מושכל של חדשנות וכובד משקל

נדרשו לא מעט שנים עד שהבנקים החלו להשקיע בסטארט אפים ובעולם ההייטק באופן כללי. על פי ההערכות, אם חברות טכנולוגיה בארה”ב נעזרות באופן משמעותי במימון בנקאי (בגובה של כ- 30-35% בממוצע מסך גיוס הכספים) הרי שבארץ נע שיעור המעורבות של הבנקים במימון חברות טכנולוגיה סביב ה- 10-15% בלבד, כך שהסטארט אפים פונים בעיקר לאפיק של גיוס כספים מקרנות הון מימון. אופציות נוספות הן פעילות במסגרת מרכז יזמות טכנולוגית או חיפוש משקיעים פרטיים, אולם אין ספק שהמעורבות הנמוכה של הבנקים היא בעוכרי הסטארט אפים הישראלים, ואם לוקחים בחשבון את תרומתה העצומה של גזרת ההייטק לכלכלה ולחברה בארץ, הרי שבסופו של דבר כולנו יוצאים נפסדים.

לרמת ההשקעות הנמוכה של בנקים בסטארט אפים ישנם לא מעט הסברים, ובראשם השמרנות היחסית בה מתנהלים מוסדות פיננסיים אלה ורמת הסיכון הגבוהה יחסית הכרוכה בהשקעה בסטארט אפ כזה או אחר.

אולם מצד שני, כיום כבר מבינים יותר ויותר אנשי מקצוע בכירים במערכת הבנקאית כי בנקאות לסטארט אפ היא כמו אוויר לנשימה לשני הגופים, ועל כן – למרות שמדובר בספינה כבדה שלא קל לשנות את מסלולה – פונים אל נתיבים חדשים וחודרים במלוא המרץ לתחום ההייטק והסטארט אפים.

בנקאות לסטארט אפכל האפשרויות

בנקאות לסטארט אפ, חשוב להדגיש, היא לא רק הענקת אשראי אלא גם, ואולי אפילו בעיקר, מתן מעטפת תמיכה כוללת למיזמים העסקיים.

לאומי טק עתידה להשקיע 2 מיליארד ש”ח במיזמי הייטק – סכום לא גבוה ביחס לסך ההשקעות שמבצע בנק לאומי, אם כי סכום בלתי מבוטל ביחס לסך ההשקעות בסטארטאפים, שנאמד גם הוא ב- 2 מיליארד ש”ח לשנה. בנוסף משקיע בנק לאומי סכומי כסף נכבדים נוספים דרך קרנות הון סיכון החברות בקבוצת ויולה, דרך קרן הון סיכון פיטנגו וקרן הון הסיכון כרמל, ומעורב במספר מאיצים (סוג מיוחד של חממה טכנולוגית המיועד לסטארט אפים בשלב מוקדם במיוחד, אשר שוהים בו למשך תקופה קצרה וזוכים למימון צנוע תמורת אחוזים צנועים גם כן).

פן נוסף של בנקאות לסטארט אפ הוא הטמעת טכנולוגיות שונות בהתנהלותו השוטפת של הבנק, כך שהוא יוכל להעניק לסטארט אפים וחברות טכנולוגיה שירות בסטנדרטים להם הם מצפים ובפרט נגישות מלאה גם ללא הגעה לסניף פיזי.