back to Uncategorized

מיזמים וסטארט אפים בישראל

המוחות הישראלים המבריקים והמתוחכמים ממציאים הרבה מאד רעיונות חדשניים המובילים להקמה של חברות הזנק כדי שירקמו עור וגידים . כמו כל עסק, חלק מהסטארט אפים מצליחים מאד ובשלב מסוים המיזם נמכר לתאגיד ענק בין לאומי, או מונפק בבורסה. כך הופכת חברת סטארט-אפ לא מוכרת לחברה מצליחה אשר יוצרת רווחים עצומים לבעלי החברה ולעובדיה . קיימים מובן גם סטארט אפים אשר אינם מצליחים להתרומם ובשלב כלשהו, כשאין די הון כספי ומחוסר ברירה הם מפסיקים את פעילותם.

יזמות טכנולוגית היא פעילות מורכבת מאד הבנויה מרבדים מסועפים רבים שכולם יחד יוצרים באופן הרמוני כמו פאזל ענק, את המוצר הנדרש. כל חברת הזנק מתחילה מחשיבה על פתרון לנושאים יום יומיים שלנו, נושאים כלל עולמים בתחומי טכנולוגיה, מדע, סלולר, סייבר, אלקטרוניקה, בריאות, תוכנה, הייטק, טכנולוגיה צבאית, אינטרנט, מדיה, ביוטכנולוגיה ונושאים נוספים רבים .

פריצת הדרך של יזמות טכנולוגית מושגת על ידי תכנון קפדני של ייצור המוצר, עריכת בדיקות מקיפות שינויים, פיתוחים טכנולוגיים, מתמטיים, תעשייתיים ועוד. יצירת מודלים וגרסאות משופרות וחדשות עד ההגעה למצב שבו אפשר להתחיל לשווק את המוצר הראשוני כפיילוט.

כדי לממן יזמות טכנולוגית יש לגייס הון מאנשים בעלי ממון, קרנות הון סיכון, חממות טכנולוגיות ואחרים. כל משקיע פוטנציאלי או גוף כלכלי הבוחן את היתכנות ההשקעה, יחתום על הסכם סודיות ויקבל את מלוא המידע על הפרויקט, ייחשף לתכנית העסקית שלו, לאיכותו ולייחודיותו של המוצר. זאת תוך הבנת מכלול העלויות של הסטארט-אפ בתחילת דרכו העסקית . ההוצאות הרבות כוללות תשלומים שוטפים לעובדים עבור פיתוח, תכנות, שווק המוצר וכל העלויות השוטפות הנלוות כמו דמי שכירות עבור משרד או מפעל, תפעול, מחשוב, טיסות לחו”ל לצורך הצגת המוצר ויכולותיו בכנסים ייעודיים בחו”ל ועוד.

בעת הקמת הסטארט-אפ ייחתמו כמה הסכמים בין המייסדים כדי לשמור על הקניין הרוחני בדרכים חוקיות תוך שמירה על כללים אקוטיים שנקבעו מראש. כמו כן ייקבעו חברי הדירקטוריון של החברה והיו”ר שלה, חלוקת התפקידים בין בעלי העניין ואופן גיוס המימון . זהו הבסיס העסקי לקיומו והפעלתו של כל מיזם סטארט-אפ שבו קיימת חשיבה אסטרטגית וביצוע טקטי של כל אחד מהשלבים כדי להגיע למטרה הנכספת.

בעלי הון שיאמינו במוצר, יירתמו לפרויקט יזמות טכנולוגית, ישקיעו בו כספים בסבב אחד או בכמה סבבים על פי רצונם, יכולתם והתקדמותו של תהליך מכירת המוצר בארץ ובעולם. ההבדל בין הסיכוי להצלחת המיזם לבין הסיכון בהשקעות כספיות שהן על קרן הצבי הוא דק ולכן כל פעולה מחייבת חשיבה עמוקה.

טעויות בתוואי הדרך עלולות להוות מכשול בהמשכה או ליצור נזק בלתי הפיך. לכן כל צעד וכל שינוי בהיערכות, צריכים להיעשות באופן מחושב. תוך ביצוע סיעור מוחות, בדיקה מעמיקה של כל הנתונים וחשיבה על ההשלכות של כל שינוי לטובה ולרעה.