back to Blog

גיוס כסף לסטארט אפ דרך משקיעים מהארץ או מחו”ל?

כדי להוביל סטארט אפ מאיזשהו רעיון לפיתוח של מוצר ממשי יש צורך בגיוס הון משמעותי. גיוס כסף לסטארט אפ נשען על סכומי כסף שונים לא רק בהתאם לאופי המיזם אלא גם בהתאם לשלב שבו נמצאים. מיזם שנמצא בשלב ראשוני, למשל שלב ה-Pre Seed או ה-Seed יוכל לשכנע משקיעים להשקיע סכום נמוך ביחס לסטארט אפ שכבר הגיע לשלבים מתקדמים יותר, כגון גיוס הון לאחר שקיים אב טיפוס. שאלה לא פחות חשובה מהסכום שאותו צריך לגייס היא למי לפנות לצורך קבלת המימון. האם עדיף לפנות למשקיעים מהארץ? האם לפנות למשקיעים מחו”ל?

סכום ההשקעה

יש חברות הזנק שזקוקות בנקודת זמן מסוימת לסכום יחסית קטן להשקעה. חברות אחרות זקוקות בנקודת זמן זאת לסכום השקעה הרבה יותר גבוה, למשל כאשר רוצים לקדם מוצר קיים או אפליקציה לשלב הבא של הפיתוח, כאשר כבר יש שוק לקוחות מסוים שחייבים להרחיב אותו באופן משמעותי. לכן, ההחלטה של סטארט אפ ישראלי האם לגייס משקיעים מקומיים או לפנות לצורך כך למשקיעים מחו”ל צריכה להתבסס בין השאר על סכום ההשקעה הרצוי.

במידה ונחוץ סכום יחסית קטן, אין טעם לפנות לקרנות השקעה גדולות שפועלות בחו”ל. פעמים רבות גם אנג’לים מחו”ל לא יראו טעם להשקיע סכומים מאוד נמוכים בשלב ראשון כאשר צוות עבודה רק הולך ומתגבש. משקיעים מקומיים מהארץ מוכנים, בחלקם, להשקיע גם סכומים קטנים. כאשר נחוץ סכום משמעותי, אפשר לגייס לצורך כך גם משקיעים ישראלים או להעדיף משקיעים מחו”ל. כדי לקבל החלטה כדאי לשים לב גם לשאלת מצבה של רשת הקשרים שלכם.

גיוס כסף לסטארט אפ והפעלת קשרים

השאלה האם גיוס כסף לסטארט אפ יתבצע באמצעות פניה למשקיעים בארץ או באמצעות פניה למשקיעים בחו”ל מבוססת לא מעט על הקשרים של היזם ועל האנשים אותם הוא מכיר או שיש לו גישה אליהם (דרך אנשים אחרים). יזם שיש לו רשת ענפה של קשרים ואשר הוא יכול להשתמש בה לצורך יצירת עניין בקרב משקיעים צריך להתבסס על כך. זה נכון לצד צעדים נוספים כמו הכנת המצגת המתאימה, הכנת כל הפרטים הנדרשים לצורך מסירת מידע למשקיעים רלוונטיים.

כאשר מדובר בחברות סטארט אפים שלבעליהן יש קשרים ענפים עם גורמים בארץ, כדאי בשלב הראשון לנסות לעניין משקיעים מקומיים. כאשר קיימים קשרים עם גורמים משמעותיים מעבר לים – בהחלט כדאי לעשות מאמץ מכוון בכיוון זה.

גיוס משקיעים במקביל

כלל חשוב שמתקשר גם למימון הוא אפיון מוקדם של סוג הלקוחות. מימון סטארטאפ באמצעות משקיעים מחוץ לארץ יתאים מאוד כאשר הלקוחות שאליהם פונה הטכנולוגיה או הפיתוחים החדשים נמצאים רק או בעיקר בחו”ל. משקיעים בחו”ל יעדיפו להשקיע בסטארט אפ כאשר ברור להם מהי התועלת ועל אילו צרכים ניתן לעשות בסופו של דבר ואחרי השלמת הפיתוח.

כאשר מדובר בסוג של מימון לעסקים מתחילים, כאשר מדובר בשלב של הרצה שאמור להתקיים בעיקר או אך ורק בארץ, המשקיעים הרלוונטיים יהיו בדרך כלל ישראלים. ראוי להוסיף ולומר שמשקיעים רציניים בחו”ל, בעיקר קרנות הון סיכון גדולות, יהיו מוכנים להשקיע במיזמים בשלב מתקדם מבחינת בשלות או כאשר מדובר ביזם עם הצלחות קודמות.

חשוב להוסיף שלעיתים כדאי לפנות במקביל גם למשקיעים בארץ וגם למשקיעים בחו”ל. לא מעט מיזמים מתחילים להתקדם באמת רק לאחר שבוצעו כמה וכמה השקעות במקביל, על ידי יותר ממשקיע אחד או יותר מכמה קרנות קטנות של משקיעים ואנג’לים.